*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku

obr. 1
Základní měření - vlastní energetické pole sondy se 3 granulemi v lékárně prodávaného homeopatického léku (t = 0 min)

obr. 2
Sonda chráněná ochranným prvkem BAROQAL po expozici jedním jediným zapnutím a vypnutím mobilního telefonu ve vzdálenosti 25 cm.

obr. 3
Nechráněná sonda po expozici jedním jediným zapnutím a vypnutím mobilního telefonu ve vzdálenosti 25 cm. (t = 7 min)


vlastní energetické pole a homeopatického léku expozice za přítomnosti ochranného prvku expozice bez přítomnosti ochranného prvku


Experiment znázorňuje vliv jednoho jediného zapnutí (a vypnutí) mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku. Vzorek ochráněný prvkem Baroqal zůstává nepoškozený, jeho energetické pole zůstává stejné, což dokládá nezměněný tvar měřené křivky jeho vyzařování (obr. 2). Pokles amplitudy vyzařovací křivky nechráněné sondy znamená vážné poškození struktury vloženého homeopatika a tím i jeho možných účinků při použití (obr. 3).