*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi

obr. 1
Základní měření - vlastní energetické pole sondy (t = 0 min)

obr. 2
Sonda po expozici anténou pracující ve frekvenčním spektru Wi-Fi. (t = 9 min)

obr. 3
Kontrolní měření energetického pole sondy po 24 minutách od expozice.

obr. 4
Kontrolní měření energetického pole sondy po 59 minutách od expozice.

obr. 5
Kontrolní měření energetického pole sondy po 1 h 49 min od expozice - registrován ustálený, stabilní stav

obr. 6
Nová expozice po 2 h 04 minutách od první expozice.


vlastní energetické pole sondy po expozici anténou pracující ve frekvenčním spektru Wi-Fi kontrolní měření energetického pole sondy - 24 min
kontrolní měření energetického pole sondy - 59 min kontrolní měření energetického pole sondy - 1 h 49 min nová expozice po 2 h 04 minutách od první expozice

Měřící sonda byla umístěna ve vzdálenosti 30 cm od tiskárny, v prostoru kde se zpravidla nachází hlava obsluhující osoby. Tiskárna nastavená na provoz Wi-Fi byla 3x zapnuta a vypnuta, což je nepatrný zlomek běžné expozice při provozu. Ukázalo se, že energetické pole sondy po expozici anténou pracující ve frekvenčním spektrech Wi-Fi začne pulsovat. K utlumení této pulsace dojde až po dvou hodinách od technicky zanedbatelné expozice.
Mobilní telefon, přes svůj několikanásobně vyšší vysílací výkon, má dobu stabilizace energetického pole více než o polovinu kratší. Měřením energetických polí zjištěné dopady účinků vysílačů jsou v rozporu s fyzikálním náhledem na elektromagnetické pole, intenzity a vysílací výkony. Výrazně slabší vysílač Wi-Fi se jeví výrazně nebezpečnější než silněji vysílající mobilní telefon.
Zjištěná pulsace koreluje již s dříve uveřejněnými experimenty na bázi EAV, které byly provedeny v době, kdy snímač biopole ještě neexistoval.

příklad pulsací hodnot štítné žlázy a hypofýzy po 10 sekundách volání mobilním telefonem
(příklad pulsací hodnot štítné žlázy a hypofýzy po 10 sekundách volání mobilním telefonem)