*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

obr. 1
Základní měření - vlastní energetické pole sondy (t = 0 min)

obr. 2
Sonda byla umístěna do oblasti vlivu geofyzikální anomálie (50 cm nad zemí) po dobu 60 minut s ochranným prvkem PÚ vzdáleným 40 cm od sondy. Z křivky je patrné, že energetické pole měřící sondy nebylo geofyzikální anomálií nikterak ovlivněno.

obr. 3
Sonda byla umístěna do oblasti vlivu geofyzikální anomálie (50 cm nad zemí) po dobu 60 minut bez jakéhokoliv ochranného prvku. Z křivky je patrné, že energetické pole měřící sondy bylo geofyzikální anomálií porušeno.


vlastní energetické pole sondy sonda v oblasti vlivu geofyzikální anomálie s ochranným prvkem sonda v oblasti vlivu geofyzikální anomálie bez ochranného prvku

Měření prokazuje nejen existenci geofyzikálních anomálií a jejich vliv na energetické pole měřících sond (vliv na energetické pole člověka prokazuje měření pomocí EAV), ale i účinnost ochranného prvku PÚ před jejich vlivy.
Pro toto měření byla použita geofyzikální anomálie velké výstupní zemské energie, Z tohoto důvodu byla měřící sonda energeticky excitována (obr. 3 - bez ochranného prvku)