*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Pulsace energetického pole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku

obr. 1
Energetické pole sondy narušené přítomností emocionálně rozrušeného pozorovatele. (t = 0 min)

obr. 2
Energetické pole sondy po jeho zklidnění. (t = 10 min)


energetické pole sondy narušené přítomností emocionálně rozrušeného pozorovatele energetické pole sondy po jeho zklidnění


Toto měření prokazuje možnou vzájemnou energetickou interakci mezi osobami, neboť pulsace vyvolané rozrušenou osobou a v tomto případě zaznamenané současně s energetického pole sondy (v prvním grafu viditelné zuby na zaznamenaném průběhu) mohou být dalšími osobami vnímány. Psychika, v horším případě i energetické pole osob, může být touto pulsací ovlivněna, a to dokonce aniž by si zasažené osoby příčinu změny uvědomily. Do této kategorie mj. patří přenos negativních emocí při řešení problémů, bouřlivých diskuzích, atd. ... Jedním z nejtypičtějších projevů tohoto přenosu je všem dobře známé šíření zívání.