*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Základní homeopatické stavy

obr. 1
Základní měření - vlastní energetické pole sondy (t = 0 min)

obr. 2
Sonda vložena do přístroje k vytváření homeopatik. Intenzita energetického pole sondy byla zvýšena o základní nosnou energii homeopatik, a to bez informace a další modulace. (t = 15 min)

obr. 3
Do přístroje pro vytváření homeopatik byl poté přiveden vnější signál, nyní již z důvodu výroby homeopatika konkrétního typu. Amplituda popisující intenzitu vyzařování se opět navýšila. (t = 20 min)


vlastní energetické pole sondy zvýšení energetického pole sondy o nosnou energii přivedení vnějšího signálu

Výzkum v této oblasti přinesl zjištění, že homeopatika mají svoji nosnou a informační složku. Ukládání energie a informace lze provést technickým prvkem. Zároveň potvrzuje existenci homeopatie jako takové.