*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu

obr. 1
Základní měření - vlastní energetické pole sondy (t = 0 min)

obr. 2
Úmyslné odsátí energie sondy blízkým biopolem ruky člověka (vzdálenost mezi rukou a sondou je 10 cm) (t = 5 min)

obr. 3
Následné dobití energie sondy pomocí spojených prvků BAROQAL a PÚ (doba dobíjení 10 min). (t = 17 min)


vlastní energetické pole sondy úmyslné odsátí energie sondy blízkým biopolem ruky člověka dobití energie sondy pomocí spojených prvků BAROQAL a PÚ

Toto měření ukazuje možný přímý vliv člověka na hmotu a cílenou změnu parametrů jejího energetického pole. Poslední záznam ukazuje změnu parametrů vyzařovaného energetického pole, způsobenou dvojicí ochranných prvků, jejichž aktivita není popsatelná žádnými v současnosti známými fyzikálními zákony.