*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL

obr. 1
Základní měření - vlastní energetické pole sondy

obr. 2
Sonda chráněná ochranným prvkem BAROQAL po expozici mobilním telefonem (10x zapnutým a vypnutým) ve vzdálenosti 15 cm. (t = 0 min)

obr. 3
Kontrolní měření dokazující nezměněný stav. (t = 7 min)


vlastní energetické pole sondy sonda chráněná ochranným prvkem BAROQAL po expozici mobilním telefonem kontrolní měření dokazující nezměněný stav

Ochranný prvek BAROQAL eliminuje bioinfluentní pole vyvolané zdrojem vysokofrekvenčního elektromagnetického záření, čímž udržuje energetické pole nepoškozené. Zdrojové elektromagnetické pole není prvkem BAROQAL žádným způsobem ovlivněno.