*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu

obr. 1
Základní měření - vlastní energetické pole sondy (t = 0 min)

obr. 2
Pokles vyzařování sondy po expozici mobilním telefonem (10x zapnutým a vypnutým) ve vzdálenosti 14 cm. (t = 5 min)


vlastní energetické pole sondy vyzařování sondy po expozici mobilním telefonem


Na základě náhledu pouze na dopady elektromagnetického záření mobilních telefonů nelze prohlásit, že mobilní telefony jsou neškodné, neboť dopady bioinfluentního pole na informační a energetické pole člověka jsou mnohem závažnější než tepelné účinky elektromagnetických polí. Závěry měření v oblasti bioinfluentních polí ukazují, že mohou být velmi vážné.
Podle našich měření začíná hranice ovlivnění biopole člověka bioinfluentním polem od zdrojů vysokofrekvenčního elektromagnetického záření na hodnotě intenzity el. pole 10 mV/m. Dle platného vládního nařízení v ČR 1/2008 Sb. je nejvyšší přípustná hodnota expozice osob pro spektrum 1 800 MHz rovna intenzitě el. pole 58 V/m, což je cca 6 000 x více.
Norma byla stanovena s ohledem na požadavky přenosu signálu bezdrátových zařízení bez atestů a zkoušek s odvoláním pouze na tepelné účinky elektromagnetického pole. Měření prokazují poškození biopolí člověka bioinfluentním polem vznikajícím na zdrojích vysokofrekvenčního záření, a to již při tisícinách hodnot intenzity vysokofrekvenčního pole, které povoluje norma. V takovém případě postrádá smysl jakákoliv diskuse o hodnotě SAR (jejíž současná nejnižší hodnota je limitována nutností vyslat zachytitelný signál), dokonce i o tom, zda-li má být norma 5x nebo 10x nižší.