*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě

Měření bez sondy a vliv elektrického pole na snímač.
Následující měření bylo provedeno po postupném rozpojování vodičů elektrické sítě:


obr. 1
Vliv svítící zářivky 4 m od snímače.
Fázový i zemní vodič je připojen.


vliv svítící zářivky
obr. 2
Vliv uzemněné nesvítící zářivky 4 m od snímače.
Fázový vodič odpojen 7 m od snímače, zářivka uzemněna.


nesvítící zářivka 4 m od snímačeobr. 3
Vliv elektrické sítě 7 m od snímače.
Fázový i zemní vodič odpojen 7 m od snímače.


vliv odpojené elektrické sítě 7 m od snímače
obr. 4
Vliv elektrické sítě 25 m od snímače.
Fázový i zemní vodič odpojen 25 m od snímače.


vliv odpojené elektrické sítě 2 m od snímač
Měření ukazuje poškození biopole i v poměrně velké vzdálenosti, a to dokonce jen od zemního vodiče při odpojené fázi. Je třeba si uvědomit, v jakém prostředí v současné době všichni žijeme. Zároveň je patrné, že pokusy měřit ovlivnění energetických biopolí v elektrifikovaných laboratořích jsou předem odsouzeny k nezdaru.
Poznámka: Kmity bioinfluentního pole elektrické sítě nemají frekvenci 50 Hz, ale vykazují hodnotu 1 – 2 Hz.