*  VÝZKUM --› snímač biopole (2008 - 2009)

Princip funkce snímače biopole, technická dokumentace
Příklady tvarů snímaných biopolí
Speciální měření bioinfluentního pole elektrické sítě
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu
Ochrana před bioinfluentním polem mobilního telefonu ochranným prvkem BAROQAL
Pulsace energetického pole sondy po expozici anténou Wi-Fi
Ochrana před bioinfluentním polem Wi-Fi ochranným prvkem BAROQAL
Vliv aktivace diamantového krystalu ADiK
Vliv blízkého pole člověka a spojených prvků BAROQAL, PÚ na sondu
Základní homeopatické stavy
Vliv bioinfluentního pole mobilního telefonu na energetické pole homeopatického léku
Pulsace biopole emocionálně rozrušené osoby superponované na měřící křivku
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie pomocí ochranného prvku PÚ

Příklady tvarů snímaných biopolí

obr. 1
Skleněná sonda bez aktivní náplně
Graf ukazuje porušení energetického pole jednopólově připojeného snímače elektricky a magneticky neaktivním materiálem (zatavená skleněná trubka).


obr. 2
Skleněná sonda - krátká náplň
Téměř kulové energetické pole krátké náplně sondy vytváří typickou dvojitou vlnu s vrcholy na průchodech energetickou kulovou plochou.


obr. 3
Skleněná sonda - dlouhá náplň
Energetické pole tvaru lehce deformovaného oválu vytváří strměji stoupající křivku s plochým sedlem.sonda sklo sonda krátká sonda dlouhá
bez vzorku krátká náplň dlouhá náplň