*  VÝZKUM --› EAV (2006 - 2009)

Diagnostická metoda EAV
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony
Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby
Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby
Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ
Rekapitulace ADiK


Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ

úvod:
Cílem tohoto měření bylo ověřit účinnost prvku PÚ při ochraně před geofyzikálními anomáliemi.

použité měřící přístroje:
měření EAV: Bioenergy Information Device – EAV Herocy Inc. Colchester Vermont 05449 USA

metodika:
část A
t = 0 min
Pokusná osoba se nachází mimo působení geofyzikání anomálie a je diagnostikována pomocí EAV.
t = 5 min
Pokusná osoba podstupuje kontrolní vyšetření metodou EAV. Naměřené hodnoty jsou nezměněny.

část B
t = 5 min
Pokusná osoba bez ochranného prvku PÚ vstupuje do pole geofyzikální anomálie.
t = 10 min
Pokusná osoba se nachází v poli geofyzikání anomálie a je diagnostikována pomocí EAV.
Výsledky měření se již po 5 minutách pohybují v patologických hodnotách.
t = 15 min
Pokusná osoba se stále nachází v poli geofyzikání anomálie a je opět diagnostikována pomocí EAV.
Výsledky měření vykazují znaky zhoršení stavu.

část C
t = 15 min
Osoba nacházející se v poli geofyzikání anomálie obdrží ochranný prvek PÚ.
t = 20 min
Chráněná osoba nacházející se v poli geofyzikání anomálie podstupuje kontrolní vyšetření metodou EAV.
Naměřené hodnoty vykazují zlepšení stavu.
t = 25 min
Chráněná osoba nacházející se v poli geofyzikání anomálie podstupuje další kontrolní vyšetření metodou EAV.
Naměřené hodnoty jsou již v normě.
t = 30 min
Chráněná osoba nacházející se v poli geofyzikání anomálie absolvuje poslední kontrolní vyšetření metodou EAV.
Naměřené hodnoty jsou nezměněny.


Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ


Z grafu lze odvodit, že ochranný prvek PÚ dokáže eliminovat vliv geofyzikálních anomálií na lidské tělo.