*  VÝZKUM --› EAV (2006 - 2009)

Diagnostická metoda EAV
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony
Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby
Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby
Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ
Rekapitulace ADiK


Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK

Na následujících případech je znázorněno, jakým způsobem a za jakou dobu se lidské tělo regeneruje po expozici způsobené mobilním telefonem:
  • bez aktivního diamantového krystalu (ADiK)
  • s pomocí aktivního diamantového krystalu (ADiK)
Diagnostika po expozici byla provedena metodou EAV.

Poznámka:
Měření bylo prováděno na desítkách dobrovolníků a výsledky těchto měření jsou k dispozici. Nicméně pro jednoduchost a pochopitelnost je zobrazen pouze náhodný vzorek testovaných lidí. Pro lepší názornost obsahují grafy již pouze hranice rozptylu naměřených hodnot.
Fialově jsou znázorněny hranice normy.


* PŘÍKLAD 6-a
Muž (44 let) zavolal mobilním telefonem, přičemž na ruce měl aktivovaný diamantový krystal. Poté byl telefon odložen z jeho dosahu. Čas "0 minut" je okamžik zavolání.

Vliv ADiK na samoopravu organizmu - muž 44 let
Z grafu lze odvodit, že z patologických hodnot se testovaný dostane:
  • s pomocí krystalu diamantu cca po 10 minutách
  • bez krystalu cca za 40 minut
  • počáteční "rozhození" hodnot je při použití aktivního diamantu menší


* PŘÍKLAD 6-b
Žena (38 let) zavolala mobilním telefonem, přičemž na ruce měla aktivovaný diamantový krystal. Poté byl telefon odložen z jejího dosahu. Čas "0 minut" je okamžik zavolání.

Vliv ADiK na samoopravu organizmu - žena 38 let
Z grafu lze odvodit, že z patologických hodnot se testovaná dostane:
  • s pomocí krystalu diamantu cca po 10 minutách
  • bez krystalu cca za více než 40 minut
  • počáteční "rozhození" hodnot je při použití aktivního diamantu menší