*  VÝZKUM --› EAV (2006 - 2009)

Diagnostická metoda EAV
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony
Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby
Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby
Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ
Rekapitulace ADiK


Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby

Na následujících případech je znázorněn negativní vliv záření mobilních telefonů. Expozice byla vyvolána jedním zatelefonováním mobilním telefonem (10 sekund). Diagnostika po expozici byla provedena metodou EAV.

Poznámka:
Měření bylo prováděno na desítkách dobrovolníků a výsledky těchto měření jsou k dispozici. Nicméně pro jednoduchost a pochopitelnost je zobrazen pouze náhodný vzorek testovaných lidí. Pro lepší názornost obsahují grafy již pouze hranice rozptylů naměřených hodnot.
Fialově jsou vyznačeny hranice normy.


* PŘÍKLAD 5-a
Muž (44 let) volal 10 sekund mobilním telefonem, poté byl telefon odložen z dosahu. Čas "0 minut" je okamžik zavolání.

Vliv telefonování - muž 44 let

Z grafu lze odvodit, že z patologických hodnot se testovaný nedostane ani po 45 minutách.
* PŘÍKLAD 5-b
Žena (38 let) volala 10 sekund mobilním telefonem, poté byl telefon odložen z jejího dosahu. Čas "0 minut" je okamžik zavolání.

Vliv telefonování - žena 38 let

Z grafu lze usoudit, že testovaná žena se z patologických hodnot nedostane ani po 40 minutách.

Je evidentní, že uživatelé zapnutých mobilních telefonů se trvale pohybují v patologických hodnotách naměřitelných pomocí EAV. Lidské tělo, které se dostane do dosahu mobilního telefonu, potřebuje k regeneraci více jak 40 minut. Vzhledem ke skutečnosti, že k expozici u zapnutého mobilu dochází cca každé 2 minuty, je schopnost uvést se do "normálního stavu" téměř nemožná.