*  VÝZKUM --› EAV (2006 - 2009)

Diagnostická metoda EAV
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony
Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby
Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby
Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ
Rekapitulace ADiK


Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby

Na následujících případech je znázorněn negativní vliv záření mobilních telefonů. Expozice byla vyvolána pouhým zapnutím mobilního telefonu. Mobilem nebylo voláno a po zapnutí byl odstraněn z dosahu testovaných. Diagnostika po expozici byla provedena metodou EAV.

Poznámka:
Měření bylo prováděno na desítkách dobrovolníků a výsledky těchto měření jsou k dispozici. Nicméně pro jednoduchost a pochopitelnost je zobrazen pouze náhodný vzorek testovaných lidí. Pro lepší názornost obsahují grafy již pouze hranici rozptylu naměřených hodnot.
Fialově jsou vyznačeny hranice normy.


* PŘÍKLAD 4-a
Muž (44 let) zapinající mobilní telefon, poté byl telefon odložen z dosahu. Tímto mobilním telefonem nebylo telefonováno.

Vliv zapnutí mobilu v ruce - muž 44 let
Z grafu lze odvodit, že z patologických hodnot se testovaný dostane cca po 30-40 minutách. Je nutné připomenout, že k expozici mobilním telefonem dochází přibližně každé 2 minuty, jelikož zapnutý mobilní telefon pravidelně komunikuje se stanicí BTS.* PŘÍKLAD 4-b
Žena (20 let) stojící ve vzdálenosti 1 m od výše uvedeného muže (viz. příklad 4-a)

Vliv zapnutí mobilu ve vzdálenosti 1 metr - žena 20 let
Z grafu lze usoudit, že testovaná žena se z patologických hodnot dostane cca po 30-40 minutách. Je nutné připomenout, že žena byla ve vzdálenosti 1 m od telefonu, který byl pouze zapnut. Z mobilního telefonu nebylo voláno.* PŘÍKLAD 4-c
Muž (56 let) stojící ve vzdálenosti 1 m od výše uvedeného muže (viz. příklad 4-a)

Vliv zapnutí mobilu ve vzdálenosti 1 metr - muž 56 let
Z grafu lze usoudit, že testovaný muž se z patologických hodnot dostane cca po 40 minutách. Je nutné připomenout, že muž byl ve vzdálenosti 1 m od telefonu, který byl pouze zapnut. Z mobilního telefonu nebylo voláno. Je evidentní, že expozice mobilním telefonem má stejné důsledky pro volajícího i pro člověka stojícího 1 m od něj.