*  VÝZKUM --› EAV (2006 - 2009)

Diagnostická metoda EAV
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony
Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby
Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby
Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ
Rekapitulace ADiK


Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS

úvod:
Při srovnávání účinnosti jednotlivých ochranných prvků (různých firem) jsme vycházeli z jednoduché úvahy:
Ať již popisují výrobci své produkty jakkoliv, jejich účinnost musí být jednoznačně prokazatelná. Telefon se skutečně účinným ochranným prvkem nesmí mít u uživatele žádný dopad na:
  • meridiánové dráhy
  • hodnoty biochemie

metodika:
  1. Pokusná osoba se přibližovala k základnové stanici BTS (bez jakéhokoliv ochranného prvku) až do vzdálenosti 150 m. Periodicky (každých 100 m) byla osoba diagnostikována pomocí EAV. Po ukončení experimentu se vzdálila 1 200 m od BTS. Po 30 minutách regenerace s ADiK na rukou byl pomocí EAV ověřen a zkontrolován zkompenzovaný a srovnaný stav.
  2. Poté osoba odložila ADiK, obdržela jeden ochranný prvek (viz. grafy) a znovu s periodickým měřením po 100 m postupovala proti BTS. Poté opět následovala opět kompenzace a oprava stavu ve vzdálenosti 1 200 m od BTS.
  3. Bod č.2 se opakoval pro každý ochranný prvek.
  4. Na závěr jedna pokusná osoba obdržela ochranný prvek "BAROQAL" do náprsní kapsy a druhá se držela ve vzdálenosti 3 m od ní bez jakékoliv ochrany ! Obě osoby při postupu k BTS absolvovaly periodická měření po 100 m

použité měřící přístroje:
měření vzdáleností:
GPS - Global Positioning System - Garmin GPS 76
měření intenzity el. pole:
SPECTRAN® RF spectrum analyzers HF-4060
měření EAV:
Bioenergy Information Device – EAV Herocy Inc. Colchester Vermont 05449 USA
BTS:
základnová stanice, 3 zářiče 500 W, 120°

metodika grafického zpracování:
Grafy byly konstruovány tak, že pro daný čas byl vyhodnocen součet odchylek měřených 7 parametrů od pásma normy, tj. o kolik je naměřená hodnota parametru menší než 50, případně větší než 60 (např. hodnota 72 znamená pro součet chyb +12, hodnota 35 znamená pro součet +15). Odchylky od normy všech 7 parametrů byly sečteny a vyznačeny v grafu.


srovnání účinků výrobků na odrušení vlivů anténních systémů mobilních telefonů


Srovnání účinků výrobků na odrušení vlivů anténních systémů mobilních telefonů
kliknutím zvětšíte obrázek lupa

Při měření účinnosti ochranného prvku "BAROQAL" byly měřeny parametry EAV u obou testovaných mužů. Muži byli od sebe při měření vzdáleni 3 metry, přičemž pouze jeden z nich měl k dispozici ochranný prvek BAROQAL. U obou mužů byl během celé trasy součet odchylek všech parametrů od normy nulový. Z toho plyne, že BAROQAL ochránil jak nositele, tak i jeho průvodce bez ochranného prvku.