*  VÝZKUM --› EAV (2006 - 2009)

Diagnostická metoda EAV
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před BTS
Srovnání účinnosti prvku "BAROQAL" a konkurenčních produktů při ochraně před mobilními telefony
Vliv zapnutí mobilního telefonu na testované osoby
Vliv volání mobilním telefonem na testované osoby
Porovnání doby regenerace exponované osoby bez použití a s použitím ADiK
Eliminace vlivu geofyzikální anomálie na biopole člověka pomocí ochranného prvku PÚ
Rekapitulace ADiK


Diagnostická metoda EAV

Elektroakupunktura podle Volla (EAV)
Elektroakupunktura dle Dr. Volla je moderní diagnostická a terapeutická metoda, kterou vyvinul v minulém století německý lékař Dr. Voll. Přístroj EAV při tomto vyšetření měří elektrický proud protékajici zaoblenou sondou přikládanou na akupunkturní body rukou a nohou. Vyšetření přináší informaci o energetickém stavu orgánů a je absolutně nebolestivé (nedochází ke vpichům jako u klasické akupunktury).metoda EAVProtože každému bodu odpovídají určité tělesné orgány, lze na základě naměřeného odporu učinit závěr o stavu těchto orgánů. Touto metodou mohou být odhalena chronická zánětlivá ložiska, např. v zubech, krčních mandlích, ve vedlejších nosních dutinách a ve vnitřních orgánech, jako je žlučník nebo slinivka, často dlouho předtím, než se objeví symptomy nemoci.

Metoda je založena na měření odporu v akupunkturních bodech.
V těchto bodech má být standardní dotykový odpor 95 kiloohmů.
Což odpovídá relativní hodnotě 50 na stupnici se 100 dílky.
  • hodnoty mezi 50 a 60 jsou považovány za dobré
  • hodnoty přes 70 ukazují na trvalý zánět
  • hodnoty pod 40 upozornují na nestandartní tkáň, např. karcinom


Výsledky měření zvolených drah stavu meridiánů u zdravého člověka
výsledky u zdravého člověka

Výsledky měření zvolených drah stavu meridiánů u zdravého člověka - hranice rozptylů
výsledky u nemocného člověka