*  PRODUKTY VÝZKUMU
ochrana před mobilními telefony, BTS a Wi-Fi ochrana před energetickými interakcemi a geofyzikálními anomáliemi regenerace